Микрон Доцев

УСЛУГИТЕ НА Г-Н МИКРОН

Х
*Задължителни полета ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

Шибидах системи ЗА РЕМОН
Т
ПРИ Г-Н МИКРОН

Какво представлява шибидахът:

Шибидах системата представлява подвижен покрив (люк, панорама или плат) на тавана на автомобила, който би могъл да бъде стъклен, метален или текстилен. Различните му функции (повдигане нагоре - тип крило, издърпване назад) се осъществяват благодарение на сложен механизъм (ръчен - с ръкохватка или електрически - с електромор/и), който след няколко години на употреба (дори и да не се употребява) би могъл да създаде редица проблеми на собственика. Целият механизъм заедно с щората, стъклата, водосъбирателната тарелка и т.н. седи в рамка, закрепена за тавана на автомобила (така наречната касета на шибидаха), която се намира под тапицерията на тавана. Проблемите се изразяват в липса на някоя от функциите, невъзможност да се затвори вече отворения люк, некоректна работа на електрическата щора под люка, течове на редица места (те могата да повредят и електрониката на автомобила) и др.

Видове шибидаси:

- стандартни шибидаси: имат един люк на тавана на автомобила, който е или стъклен, или метален, и се движи нагоре и назад или само нагоре (като крило);

- панорамен шибидах: има два или три люка, които са по големи като площ от стандартен люк (в някои случай покриват целия таван на автомобила), като обикновено предното стъкло се вдига нагоре и върви назад а останалите стъкла/люкове се вдигат само нагоре (като крило);

- отварящ се таван: при този тип системи самият таван на автомобила е текстилен и се отваря назад посредством плъзгане по релси, монтирани на колонките на автомобила, като таванът се сгъва автоматично над или в багажника;

Механизмът на шибидах системата може да се задвижва посредством ел.мотор/и или ръкохватка, като начинът на задвижване на механизма няма отношение към структурата на самия механизъм.

Какви проблеми може да възникнат, на какво се дължат:

- Запушване на оточниците на шибидах системата: водата, която е нормално да постъпва в ограничени количества между уплътнението на люка и тавана, се събира посредством специални канали във водосъбирателна тарелка, след което водата бива отвеждана в оточни тръби (оточници), намиращи се в четирите колонки (предни и задни), които я отвеждат в подкалниците и от там изтича извън автомобила;

- Течове: освен от запушване на оточниците и преливане на водосъбирателната тарелка вътре в купето, причина за теч във вътрешността на автомобила би могла да бъде компроментирана цялост на самата касета или водосъбирателна тарелка (пукнатина,отчупване на част от нея), спукан щуцер (мястото, на което се вкарва оточната тръба към тарелката) или извадена/скъсана оточна тръба вследствие некоректен опит за отпушване или остаряване на материала;

- Непрофилактиране: основна причина за проблеми с механиката на системата, свързани със запушване на оточните тръби, невъзможност да се плъзгат нормално движещите се части на механизма поради голямо количество боклуци по системата, липса на свежа и качествена смазка;

Услуги, предлагани от сервиза:

1.Ремонт и поправка на шибидах

Г-н Микрон предлага ремонт на всякакви видове шибидах системи, като времето за изпълнение на услугата варира между един и три работни дни, в зависимост от степента на повредата и сложността на изпълнение.

2.Смяна на автомобилни брави

г-н Микрон предлага смяна на всякакви видове шибидах системи, като времето за изпълнение на услугата варира между един и три работни дни, в зависимост от сложността на изпълнение.

3.Разглобяване и сглобяване на брава на кола

г-н Микрон предлага профилактика (в която са включени почистване, смазване, отпушване на оточните тръби, реглаж) на всякакви видове шибидах системи, като времето за изпълнение на услугата изисква до един работен ден.

4.Демонтаж/монтаж на шибидах система

  • 1. Демонтаж на интериорния таван на автомобила;
  • 2. Демонтаж на касетата на шибидаха заедно с всичките му части и механизма;
  • 3. Демонтираният шибидах се поставя на работната маса и се пристъпва към същинския ремонт (демонтаж на отделните части от касетата, почистване, отпушване на оточните тръби, монтаж на новите или рециклирани части, смазване, сглобяване и тест);
  • 4. Отговорният за ремонта техник пристъпва към сглобяване на касетата на шибидаха на автомобила, като след това се извършва реглаж/адаптация на функциите;
  • 5. При монтажа на тавана на автомобила се подменят/укрепват всички крепежни елементи;
  • 6. Шибидахът и интериорният таван се почистват от следи от интервенцията.

Микрон Доцев извършва ремонт, монтаж, почистване и профилактика на шибидах на Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Chevrolet, SEAT, Peugeot, Renault, Opel, Citroen, Nissan и други автомобилни марки.

Запазете час за Ремонт на Шибидах системи

Запазете час

ЗАПИТВАНЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОДУКТ

*Задължителни полета